Kauno r. Lapių lopšelis - darželis

 
"Mes kaip akmenys,
pekreipiantys vandens srovę, kuris vėliau pakeičia srovės tėkmę.
Srovės tėkmė keičia upės krantus, o šie - kraštovaizdį.
Vanduo pripildo ežerus, pagirdo tūkstančius, o paskui išgaruoja,
virsta debesimis ir keičia orą,
kuris pagaliau gali pakreipti žmonijos likimą."
 
pagal Eric Jensen "Tobulas mokymas"
 
 

VIZIJA

          Kauno r. Lapių lopšelis darželis - orientuota į laikmetį, atvira naujoms ugdymo idėjoms, pateisinančioms šeimos, vaiko ir visuomenės lūkesčius, lanksti, šiuolaikiško mąstymo, atvira inovacijoms ugdymo institucija.

MISIJA

  • Teikti kokybišką ikimokyklinį ugdymą;
  • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;
  • sudaryti optimalias socialiacijos, ugdymo(si) sąlygas;
  • bendradarbiaujant su šeima, siekti individualios vaiko pažangos;
  • teikti ugdytiniams reikiamą pagalbą.

 

PRIORITETINĖS KRYPTYS

  • Ugdymo kokybės gerinimas.
  • Saugios ir modernios įstaigos kūrimas.