Menu Close

Dėl ugdymo organizavimo nuo gegužės 18 d.

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. ugdymas organijuojamas Lapių lopšelyje-darželyje dviem būdais: nuotoliniu būdu ir 3 ugdymo grupėse. Grupių darbo laikas 7.15-18.00. Ugdymo grupes pageidaujantys lankyti vaikai bus suskirstyti į nedidelias grupes, su jais visą dieną, pagal suminį darbo laiką, dirbs viena ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir mokytojos padėjėja. Veiks “Nykštukų”, “Pelėdžiukų” ir “Boružėlių” grupės. “Bitučių” grupės vaikai bus išskirtyti į kitas grupes. “Bitučių” grupėje įsikurs Lapių pagrindinės mokyklos priešmokinio ugdymo grupių vaikai su savo mokytojomis.

Atvykstantys vaikai ir jų  tėveliai privalės laikytis “Būtinųjų sąlygų tvarkos aprašu”  app/webroot/files/Btinosiosslygostvams.pdf/  ir “Atvedimo ir pasiėmimo vaiko tvarka” /app/webroot/files/Tvarka.pdf . Su dokumetais  turės būti susipažinę arba susipažins įstaigoje pasirašytinai. Tėvams nesutikus pasirašyti ir laikytis šių dokumentų, jų vaikai į darželį nebus priimami.

Darželio vartai bus rakinami nuo 9.00 iki 17.00 val., o pageidaujantys patekti į įstaigą kitu metu privalės skambinti darželio telefonu +370 37 470298. Atvedant ir pasiimant vaikus skambinti grupių telefonais, kurie yra nurodyti ant kiekvienų grupių lauko durų.

 

 

 

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.