Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Tėvelių dėmesiui !

Augant sergamumui COVID-19 liga, Kauno rajono savivaldybės administracija sugriežtino reikalavimus vaikų priėmimui į ikimokyklinio ugdymo grupes. Nuo 2021 m. sausio 4 d. įstaigą galės lankyti tik tie vaikai, kurių tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Abu vaiko tėvai privalo atsiųsti darbdavių patvirtintas pažymas iki sausio 6 d. el.paštu: rastine@lapiudarzelis.lt.

Informaciją lydintys dokumentai:

Dėl ugdymo organizavimo karantino metu

Dėl išmokų už vaikų priežiūrą_Soc min informacija

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.