Menu Close

Projektas “Namelyje gyvena…”

Šie metai yra skirti mokyklų bendruomenės metams paminėti ir mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti. Kad vaikai galėtų skaityti jie turi pažinti raides. Todėl kartą pasirinkome projektui pasirinkome RAIDES ir viską kas su jomis siejasi ir pakvietėme prisijungti  socialinius partnerius Kauno “Ryto” pradinęs mokyklos mokinius, Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokinius ir Kauno r. Karmėlavos lopšelio-darželio “Žilvitis” ugdytinius”.

Pasak Dž. Adisonas“Skaitymas protui yra tas pats, kas fizinis lavinimas kūnui.

Knygos – minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą. F.Bekonas.

 

/app/webroot/files/projektas

Kaip sekasi įgyvendinti galite pažiūrėti nuotraukų albume.

 

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.