Menu Close

Darbo užmokestis

 

Darbuotojų etatiniai vienetai ir atlyginimų koeficiantai nuo 2024 m. sausio 1 d.

 

Direktorius, 1 et., 1,9390.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 0,25 et., 1,7811.

Ūkvedys, 0,5 et., 0,83.

Sekretorius-archyvaras, 0,5 et, 0,79.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, 8,5  et., 0,9328 – 1,0715.

Meninio ugdymo mokytojas, 0,6 et., 1,0817.

Logopedas, 1 et., 1,3053.

Psichologas, 0,25 et., 1,0016.

Mokytojo padėjėjas spec.poreikių vaikams, 1 et., 0,68 – 0,69.

Maisto tvarkymo specialistas, 0,25 et., 0,85.

Mokytojos  padėjėjas, 5 et., 0,69 – 0,71.

IT koordinatorius, 0,25 et., 0,82.

Sandėlininkas, 0,5 et, 0,81.

Vyr. virėjas, 1 et., 0,82.

Virėjas, 0,5 et., 0,7.

Pagalbinis virtuvės darbininkas, 0,5 et., MMA.

Pastatų priežiūros darbininkas, 0,5 et., MMA.

Kiemsargis, 0,25 et., MMA.

Valytojas, 0,5 et., MMA.

Sargas, 2 et., MMA.