Menu Close

Darbo užmokestis

 

Darbuotojų etatiniai vienetai ir atlyginimų koeficiantai nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

Direktorius, 1 et., 10,58.

Ūkvedys, 0,5 et., 6,9.

Sekretorius-archyvaras, 0,25 et, 6,3.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, 8  et., 7,44 – 8,25.

Meninio ugdymo mokytojas, 0,5 et., 8,66.

Logopedas, 1 et., 7,44.

Dietistas, 0,25 et., 7,1.

Mokytojos  padėjėjas, 5 et., 5,5 – 5,8.

Sandėlininkas, 0,5 et, 6,7.

Vyr. virėjas, 1 et., 6,8.

Virėjas, 0,5 et., 6,7.

Pagalbinis virtuvės darbininkas, 0,5 et., MMA.

Pastatų priežiūros darbininkas, 0,5 et., MMA.

Kiemsargis, 0,25 et., MMA.

Valytojas, 0,5 et., MMA.

Sargas, 2 et., MMA.