Menu Close

Darbo užmokestis

 

Darbuotojų etatiniai vienetai ir atlyginimų koeficiantai nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

Direktorius, 1 et., 15,72.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 0,25 et., 14,44.

Ūkvedys, 0,5 et., 7,9.

Sekretorius-archyvaras, 0,5 et, 7,5.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, 8,5  et., 8,14 – 9,35.

Meninio ugdymo mokytojas, 0,6 et., 9,44.

Logopedas, 1 et., 11,39.

Psichologas, 0,25 et., 8,74.

Mokytojo padėjėjas spec.poreikių vaikams, 1 et., 6,6.

Maisto tvarkymo specialistas, 0,25 et., 8,1.

Mokytojos  padėjėjas, 5 et., 6,5 – 6,8.

IT koordinatorius, 0,25 et., 7,75.

Sandėlininkas, 0,5 et, 7,7.

Vyr. virėjas, 1 et., 7,8.

Virėjas, 0,5 et., 6,7.

Pagalbinis virtuvės darbininkas, 0,5 et., MMA.

Pastatų priežiūros darbininkas, 0,5 et., MMA.

Kiemsargis, 0,25 et., MMA.

Valytojas, 0,5 et., MMA.

Sargas, 2 et., MMA.