Menu Close

Darbuotojų išsilavinimas

Ina Krisikaitienė, direktorė – Vilniaus PI, matematikos ir informatikos mokytoja, 1990 m.

Raminta Lisauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – ŠPI, braižybos, dailės ir darbų mokytoja, 1992 m.; VDU, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, 2021 m.

Inga Urbonė,  logopedė – VU, specialioji pedagogika ir logopedija, 2022 m.

Irena Brazauskienė, meninio ugdymo pedagogė – Kauno J. Gruodžio muzikos mokykla, violenčelės mokytoja, 1982 m., vyr. mokytojos kv. kategorija 1996 m.

Inga Baronienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Marijampolės kolegija, aukštųjų neuniversitetinių studijų edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo programa, auklėtojos kvalifikacija, 2005 m., vyr. auklėtojos kv. kategorija 2013 m.

Rima Kilinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Vilniaus PU, edukologijos profesinis bakalauras, auklėtojo kvalifikacija, 2010 m., vyr. auklėtojos kv. kategorija 2017 m.

Irina Paškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Kauno kolegija, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, 2015 m.

Kristina Vaičiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Kauno kolegija, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, 2021 m.

Justina Kymantė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – VDU, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, 2022 m.

Rima Martišė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – LEU, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, 2017 m.

Regina Nemunė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – LEU, biologijos mokytoja, 2014 m.

Liuda Jarošienė, logopedė – ŠU, logopedė, 1987 m.

Anželika Taluntienė. psichologė – LEU, psichologė, 2015 m.