Menu Close

Darbuotojų išsilavinimas

Ina Krisikaitienė, direktorė – Vilniaus PI, matematikos ir informatikos mokytoja, 1990 m.

 

Inga Urbonė,  logopedė – ŠU.

 

Irena Brazauskienė, meninio ugdymo pedagogė – Kauno J. Gruodžio muzikos mokykla, violenčelės mokytoja, 1982 m., vyr. mokytojos kv. kategorija 1996 m.

 

Inga Baronienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Marijampolės kolegija, aukštųjų neuniversitetinių studijų edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo programa, auklėtojos kvalifikacija, 2005 m., vyr. auklėtojos kv. kategorija 2013 m.

 

Rima Kilinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Vilniaus PU, edukologijos profesinis bakalauras, auklėtojo kvalifikacija, 2010 m., vyr. auklėtojos kv. kategorija 2017 m.

 

Irina Paškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Kauno kolegija.

 

Raminta Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – ŠPI, braižybos, dailės ir darbų mokytoja, mokytojo kvalifikacija, 1992 m.

 

Kristina Vaičiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Kauno kolegija, 2021 m.