Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/sbtema/domains/lapiudarzelis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 426
Menu Close

Darbuotojų išsilavinimas

Ina Krisikaitienė, direktorė – Vilniaus PI, matematikos ir informatikos mokytoja, 1990 m.

 

Inga Urbonė,  logopedė – ŠU.

 

Irena Brazauskienė, meninio ugdymo pedagogė – Kauno J. Gruodžio muzikos mokykla, violenčelės mokytoja, 1982 m., vyr. mokytojos kv. kategorija 1996 m.

 

Inga Baronienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Marijampolės kolegija, aukštųjų neuniversitetinių studijų edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo programa, auklėtojos kvalifikacija, 2005 m., vyr. auklėtojos kv. kategorija 2013 m.

 

Rima Kilinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Vilniaus PU, edukologijos profesinis bakalauras, auklėtojo kvalifikacija, 2010 m., vyr. auklėtojos kv. kategorija 2017 m.

 

Irina Paškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Kauno kolegija.

 

Raminta Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – ŠPI, braižybos, dailės ir darbų mokytoja, mokytojo kvalifikacija, 1992 m.

 

Kristina Vaičiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Kauno kolegija, 2021 m.

 

 

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.