Menu Close

Projektai, programos

Tecnologijų vedliai” III sezono programa.

           Progarmojje įgyvendinama 2020 m. vasario -gegužės mėn.

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas “Lietuvos mažųjų žaidynės 2020”

           Organizatorius RIUKKPA ir Lietuvos Olimpinis komitetas.  www.riukkpa.lt

                  Vasario 19 d. 10 vyks I-is žaidynių etapas. Jis vyks Lapių pagrindinės mokyklos sporto salėje. Organizatoriai R. Girskienė, O. Černiauskienė.

Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas “Žemė – visų namai” (2019).

Projekto organizatorius Alytaus lopšelis-darželis “Obelėlė”.

“Darželio bendrystė erdvė” programa (2019)

            2019 m.4 įstaigos pedagogai  dalyvavo “Darželio bendrystės erdvės” organizuotuose seminaruose”

Respublikinis vaikų ekologinio-meninio ugdymo projektas “Kuriu gamtai 2019” 

                 Organizarorius Kauno r. Lapių lopšelis-darželis ir Kauno rajono švietimo centras.

projektas įgyvendinamas 2019 m. balandžio-gegužės mėnesiais. Plačiau apie tai:  /app/webroot/files/ekoprojektas2019.pdf

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas “Lietuvos mažųjų žaidynės 2019”.

                  Organizatorius RIUKKPA ir Lietuvos Olimpinis komitetas.  www.riukkpa.lt 

                  Vasario 20 dieną Lapių lopšelyje-darželyje įvyko “Lietuvos mažųjų žaidynių” I etapas, kuriame dalyvavo 48 darželio ugdytiniai.

                  Kovo 14 dieną Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciniame centre “Lietuvos mažųjų žaidynių” II etape mūsų komanda laimėjo I-ąja vietą. Nuoširdžiausi sveikinimai Gabijai Laukyei, Gustui Volskiui, Eglei Šarauskaitei, Mantvydui Ovsenui, Pijui Kirvaičiui, Vėjūnei Gediminaitei. Ačiū vaikus ruošusiems pedagogams: Rasai Girskienei, Audronei Jankevičienei ir Vaidai Stanevičienei.

                  Gegužės mėnesį mūsų šaunuolių komanda vyksta į žaidynių III etapą-festivalį, kuris vyks Jonavos sporto arenoje.

Europos atliekų mažinimo savaitės renginiai. Ekologinio ugdymo projektas “Plastikui TAIP/NE”.

                Savaitės iniciatorius LR aplinkos ministerija, projekto organizaroius Lapių lopšelis-darželis. DalyvoLapių lopšelio-darželio bendruomenė ir Lapių pagrindinės mokyklos 2 prišmokyklinės grupės.

Projektas “Aš noriu nupiešti muziką”.

                    Organizarorius Kauno J. Naujalio muzikos mokykla. Bendardarbiaujama su socialiniais partaneriais plėtojant ugdytinių meninius gebėjimus. 2018 m. lapkritis.

Respublikinis vaikų ekologinis-meninis projektas “Kuriu gamtai 2018”.

                Organizatorius Kauno r. Lapių lopšelis-darželis. Projekto laikotarpis 2018 m. balandžio 12d. – gegužės 31 d. Dalyvavo 49 pedagogai iš 25 Lietuvos švietimo įstaigų. Projektui pateikė 33 kūrybinių darbų nuotraukas.

Kauno rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas “Nors esi maža, bet esi didi”.

              Organizatorius Kauno r. Karmėlavos lopšelis-darželis “Žilvitis”. Muzikinio, meninio projekto metu ugdėsi meniniai gebėjimai, plėtojosi bendradarbiavimo įgūdžiai.

Tarptautinis projektas “Kamuolio diena 2018”.

               Organizatorius Klaipėdos lopšelis-darželis “Dobiliukas”. Projekto metu ugdėsi vaikų fizinis aktyvumas, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų meno projekte “Gamtos spalvos 2018”.

               Organizatorius Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis.

Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas “Lietuvos vardo dėlionė” (2018).

             Organizatorius Rokų mokykla-darželis. Projektas skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui pažymėti.

Menų projetas “Meilė Tėvynei mažoj širdelėj” (2018).

                Organizatorius Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija . Tai tęstinis projektas, kuris vyksta kiekvienas metais vasario-kovo mėnesiais.

Respublikinis švietimo įstaigų projektas “Čiulbėkit, paukšteliai, mylimoj, šalelėj” (2018).

                Organizatorius Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Rūta”, Marijampolės savivaldybė ir t.t. Projekto metu vyko gamtosaugos idėjų sklaida, vaikų ekologiniio samoningumo, pilietišku,o ir k9rybiškumo ugdymas.

Lietuvos ikimokyklinio udgymo įstagų projektas  “Lietuvos mažųjų žaidynės 2018”. 

              Organiztorius RIUKKPA ir Olimpinis komitetas. III etape (Jonavoje) užimta II vieta. Projektą įstaigoje įgyvendino ir ugdytinius ruošė sudaryta darbo grupė.

Europos atliekų mažinimo savaitės renginiai (2017).

                Organizuotas projektas “Iš seno nauja” laikotarpyje 2017 m. lapkričio 18-26 d. Dalyvavo socialiniai partneriai Lapių pagrndinės mokyklos priešmokyklio ugdymo grupės.

Tarptautinis projektas “Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas”(2017).

            Pelėdžiukų ir Bitučių gr. ugdytiniai įgyvendina tarptautinį ekologinį-edukacinį projektą “Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas”.  Projekto laikotarpis 2017 m. sausis-gegužė. Tikslas ugdyti ekologinę savimonę, stiprinti vaikų sveikatą.

www.gamtosdraugai.kubus.lt 

Tarptautinis vaikų meno projektas “Laiškas mamai 2017”.

              Organizatorius Kauno menų darželis “Etiudas”. Ugdėsi meniai gebėjimai.

Respublikinis projektas “Ugnis-draugas, ugnis-priešas”(2017).

                Organizatorius Klaipėdos lopšelis-darželis “Putinėlis“.

Respublikinis projektas “Ledinė sniego gėlė” (2017).

                 Organizatorius Raseinių r. Girkalnio darželis.

Sveikatos stiprinimo projektas “Judu-sveikesnis augu” (2016).

         Parengtas projektas ir jo įgyvendinimui  gautas finansavimas 350 eurų iš Kauno rajono savivaldybės 2016 m. visuomenės rėmimo specialiosios programos priemonių projektų rėmimo programos. Projektą parengė direktorė I. Krisikaitienė. Už projekto įgyvendinimą ir jo sklaidą atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui O. Černiauskienė.

Projektas “Kauno rajono ikimokyklinių ugdymo ir pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimas” (2016).

Įsitraukėme į projektą, kurio tikslas Kauno rajono ikimokyklinių ugdymo ir pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumoskatinmas, naudojant intervencinę programos “HOPSports”. Dalyvauja “Bitučių” gr. ugdytiniai ir auklėtoja Odeta Černiauskienė

Projekto laikotarpis 2016 m. vasario-balandžio mėn.

www.hopsports.com 

Projektas “Stebuklinga mano pilis”

Parengtas ir gautas finasavimas projektui “Stebuklinga mano pilis” iš Lietuvos mokytojų fondo 2014m., Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai A.P.P.L.E. Projekto autorės ir organizatorės darželio direktorės pavaduotoja ugdymui O. Černiauskienė ir auklėtoja R. Girskienė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2015 m. sausio – birželio mėn. Sąmata 354,24 Eur, gauta iš fondo 310,78 Eur.

www.applequest.org

Aplinkos apsaugos projektas „Mes rūšiuojam“

Nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio įstaiga dalyvauja aplinkos apsaugos projekte “Mes rūšiuojam”. daugiau informacijos apie projektą internetinėje erdvėje: www.mesrusiuojam.lt.

Sukaupti 38 taškai  už atliekų išvežimą 2013 – 2014 m.m. Taškai panaudoti įsigyti ugdymo priemonėms. 2014-2015 m.m. sukaupti 9 taškai, kurių vertė yra 9 eurai.

2015-2016 m.m. sukaupti 27 taškai, kurių vertė yra 27 eurai.

2016-2017 m.m. sukaupti taškai 16,8, kurių vertė yra 16,8 eurai.

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Nuo 2007 metų sausio mėnesio įstaiga dalyvauja Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tikle.

Programos tikslas – stiprinti darželį lankančių vaikų sveikatą, bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Šioje programoje dalyvauja visi įstaigos ugdytiniai ir įstaigos bendruomenės nariai. Šio tinklo koordinatorė – direktorė Ina Krisikaitienė.

2016 m. už aktyvią veiklą įteikta Kauno rajono mokyklų sveikatos stiprinimo tinklo vėliava.

Sveikatos stiprinimo kordinacinė taryba: pirmininkė – Ina Krisikaitienė, direktorė,

                                                                nariai – Audronė Jankevičienė, ikimok. mokytoja

                                                                           Rasa Girskienė, ikimok. mokytoja

                                                                           Rita Brazdžionienė, visuomenės sveikatos spec.

Programa “Pienas vaikams”

Nuo 2010 metų rugsėjo mėnesio įstaiga dalyvauja Europos sąjungos finansuojamoje programoje “Pienas vaikams”.

Programos tikslas – gerti ir valgyti nemokamus pieno produktus žinant jų svarbą žmogaus sveikatai.

Šioje programoje dalyvauja visi įstaigos ugdytiniai. Šios programos koordinatorius – sandėlininkė Liuba Rybakova.

Programa “Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose”

Nuo 2011 metų lapkričio mėnesio įstaiga dalyvauja Europos sąjungos programoje “Vaisių vartojimo sktinimas švietimo įstaigose”.

Programos tikslas – valgyti nemokamus vaisius žinant jų svarbą žmogaus sveikatai.

Šioje programoje dalyvauja visi įstaigos ugdytiniai. Šios programos koordinatorius – sandėlininkė Liuba Rybakova.