Menu Close

Grupės

 

Lapių lopšelyje – darželyje veikia 1-a ankstyvojo ugdymo ir 3-ys ikimokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko 76 Lapių seniūnijos vaikai.

 

Ankstyvojo ugdymo grupė (2-3 m.) “NYKŠTUKAI”

Grupės darbo laikas: 7.30-18.00.

Dirbantys mokytojai: Rasa Girskienė, Raminta Lisauskienė

Mokytojoss padėjėja: Marina Galkuvienė

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė (3-4 m.) “PELĖDŽIUKAI”

Grupės darbo laikas: 7.30-18.00.

Dirbantys mokytojai:

Auklėtojos padėjėja: Irena Kučinskienė

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė (4-5 m.) “BORUŽĖLĖS”

Grupės darbo laikas: 7.30-18.00.

Dirbantys mokytojai: Rima Kilinskienė, Raminta Lisauskienė.

Auklėtojos padėjėja: Inga Bartkevičienė.

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė (5 m.) “BITUTĖS”

Grupės darbo laikas: 7.30-18.00.

Dirbantys mokytojai: Inga Baronienė, Inga Čiučiunkevičiūtė.

Auklėtojos padėjėja: Vaida Stanevičienė.

.

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.