Menu Close

Grupės

 

Lapių lopšelyje – darželyje veikia 2-i ankstyvojo ugdymo ir 3-ys ikimokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko 88 Lapių seniūnijos vaikai.

 

Ankstyvojo ugdymo grupė (2-3 m.) “SMALSUČIAI”

Grupės darbo laikas: 7.30-18.00

Dirbantys mokytojai: Raminta Lisauskienė, Justina Kymantė

Mokytojos padėjėja: Kristina Dzunkovaitė

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė (3-4 m.) “SMARKUČIAI”

Grupės darbo laikas: 7.30-18.00

Dirbantys mokytojai: Irina Paškevičienė, Evelina Židanavičienė

Mokytojos padėjėja: Irena Kučinskienė

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė (2-3 m.) “GREITUČIAI”

Grupės darbo laikas: 7.30-18.00

Dirbantys mokytojai: Inga Baronienė, Evelina Židanavičienė

Mokytojos padėjėja: Vaida Stanevičienė

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė (4-5m.) “TAUŠKUČIAI”

Grupės darbo laikas: 7.30-18.00

Dirbantys mokytojai: Kristina Vaičiūnienė, Evelina Židanavičienė

Mokytojos padėjėja: Marina Galkuvienė

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė (5 m.) “GUDRUČIAI”

Grupės darbo laikas: 7.30-18.00

Dirbantys mokytojai: Rima Kilinskienė, Justina Kymantė

Mokytojos padėjėja: Inga Bartkevičienė

 

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.