Menu Close

Pedagogai

Ugdymo kryptys

Mūsų paslaugos

Darželis savo veiklą vykdo nuo 1986 m. sausio 2 d.

Darželio steigėjas – Kauno rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kurį kuruoja Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas.

Kitos veiklos rūšys – papildomas (gamtosaugos, eko kultūros ir sveikatos stiprinimo) mokymas.

NAUJIENOS

Naujienos

STEAM ugdymas

STEAM veikla su mažaisiais “Smarkučių” grupės ugdytiniais. Vaikai drauge su grupės mokytojomis tyrinėjo įvairias rudens gėrybes. Mažieji tyrinėtojai plukdė konkorėžius, kaštonus, giliukus, lapus ir kitas

Plačiau »
Naujienos

Rudens liūtukai

“Smalsučių grupė nusprendė pagauti į darželio kiemą atkeliavusį rudenėlį ir pasigaminti liūtukus, kurie mums net žiemą primins, kaip smagu buvo kartu su grupės draugais rinkti

Plačiau »
Naujienos

Pokyčiai

Rugsėjo 1 d. duris atidarė šiuolaikiškai renovuotas Lapių lopšelis-darželis su pilnai renovuotomis lauko ugdymosi aplinkomis. Penkiose ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdysis 88 Lapių seniūnijos vaikučiai. Ačiū

Plačiau »

KAIP MUS RASTI?

PARTNERIAI

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.