Menu Close

Pedagogai

Ugdymo kryptys

Mūsų paslaugos

Darželis savo veiklą vykdo nuo 1986 m. sausio 2 d.

Darželio steigėjas – Kauno rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kurį kuruoja Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas.

Kitos veiklos rūšys – papildomas (gamtosaugos, eko kultūros ir sveikatos stiprinimo) mokymas.

NAUJIENOS

Naujienos

Lapių tvarumo festivalis

Lapių miestelio bendruomenė kviečia dalyvauti  projekto “Šiuolaikinės seniūnijos” renginyje “Lapių tvarumo festivalis”, kuris vyks rugsėjo 20 d. sekmadienį nuo 14 val. iki 20 val. seniūnijos

Plačiau »
Naujienos

Pokyčiai

ugsėjo 16 d. L apių lopšelyje-darželyje pasirašyta pastato perdavimo renovacijai atlikti  sutartis tarp Kauno rajono mero V.Makūno ir renovacijos projektą laimėjusio  statybų rangovo UAB “INTI”

Plačiau »
Naujienos

Su Rugsėjo 1 d.

Nuplasnojo vasarėlė žaliasparnė Paskui gerves, paskui pempes, paskui garnį. Rudenėlis, atkeliavęs pro palaukę, Vaikučius visus darželis šaukia!!!

Plačiau »
Naujienos

Informacija

Kauno rajono savivaldybės admintracija skelbia konkursą Kauno r. Lapių lopšelio-darželio drektoriaus pareigoms eiti. Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 1 d. Atrankos posėdžio –

Plačiau »

KAIP MUS RASTI?

PARTNERIAI

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.