Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/sbtema/domains/lapiudarzelis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 426
Menu Close

Darbuotojai

 

Darželio direktorė – Ina Krisikaitienė.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Ūkio dalies vadovė – Eglė Giniūnienė.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

 Inga Baronienė – vyr. auklėtojos kv. kategorija,

Justina Kymantė –  auklėtojos kv. kategorija,

 Regina Nemunė – auklėtojos  kv. kategorija,

Rima Kilinskienė – vyr. auklėtojos kv. kategorija,

 Kristina Vaičiūnienė – auklėtojos kv. kategorija,

 Raminta Lisauskienė – auklėtojos kv. kategorija,

Irina Paškevičienė vyr. auklėtojos kv. kategorija,

Evelina Židanavičienė.

Meninio ugdymo pedagogas – Irena Brazauskienė – vyr. mokytojos kv. kategorija.

Logopedas – Inga Urbonė.

Dietistė ir sveikatos priežiūros specialistė – Rita Brazdžionienė.

 

 

 

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.