Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/sbtema/domains/lapiudarzelis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 426
Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

Prašymų teikimas elektroniniu laišku:

Laiške tėvai (globėjai) norintys pateikti prašymą turi pateikti šių dokumentų kopijas:

  1. Vaiko gimimo liudijimą.
  2. Gyvenamosios vietos deklaraciją.
  3. Dokumentus, patvirtinančius šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Laiške taip pat būtina nurodyti:

  • Datą, nuo kada pageidaujate pradėti lankyti.
  • El. pašto adresą, telefono numerį.
  • Jei pageidaujate, galima registruoti į dvi Kauno rajone esančias ugdymo įstaigas, tik būtina įvardinti, kurią renkatės I pasirinkimu, o kurią II pasirinkimu.

Prašymus pateikti laisva forma laišku raštine@lapiudarzelis.lt.

Gautus laiškus visada patvirtiname, jei negavote patvirtinimo per 3 d.d. susisiekite pakartotinai.

 

Prašymų teikimas elektroniniu būdu:

Prašymus tėvai (globėjai) gali teikti pageidaujamai ugdymo įstaigai praėjus 1 mėnesiui nuo vaiko gimimo/gyvenamosios vietos deklaracijos keitimo (Savivaldybės duomenų bazėje registrų duomenys atnaujinami vieną kartą per mėnesį).

Tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu, jungiasi per elektroninius valdžios vartus.

Prašymus internetu tėvai (globėjai) gali pateikti pageidaujamai ugdymo įstaigai prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt. savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

 

Visa informacija apie centralizuotą vaikų priėmimą pateikiama adresu:

 https://darzeliai.krs.lt/naujienos/nauja_priemimo_tvarka/

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.