Menu Close

Ekologinis ugdymas

Ekologinio ugdymo darbo grupė:

pirmininkas – Raminta Lisauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,

nariai – Inga Baronienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Rima Kilinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

2024 metų ekologinio ugdymo planas