Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/sbtema/domains/lapiudarzelis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 426
Menu Close

Veiklos sritys

 

Lapių lopšelio-darželio veiklos funkcijos yra suformuotos Lietuvos Respublikos švietimo ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstaymuose, Lietuvos vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo koncepcijose:

– saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, tenkinti pagrindinius jo poreikius;

– sudaryti vaikui kuo palankiausias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus;

– skatinti vaiko savarankiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę.

Ugdomoji veikla įstaigoje vykdoma pagal ikimokyklinio ugdymo programą “Viskas, kas geriausia – vaikui”.

Darželyje funkcionuoja Mokytojų taryba, Darželio taryba, Metodinė taryba, savo veiklą vykdo Vaiko gerovės komisija.

Darželis priklauso nuo 2007 m. Kauno rajono sveikatos stiprinimo mokyklų tinklui ir nuo 2017 m. Eko mokyklų tinklui.

Lapių lopšelio-darželio veikla yra grindžiama šiais veiklą reglamentuojančiais dokumentais: lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, strateginiu planu, metų veiklos planu, pereiginiais aprašais. Metų pabaigoje ruošiamas įstaigos veiklos sąvadas, atsiskaitoma savivaldos institucijų posėdžiuose.

 

Ikimokyklinio ugdymo programa

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.