Menu Close

Veiklos sritys

 

Lapių lopšelio-darželio veiklos funkcijos yra suformuotos Lietuvos Respublikos švietimo ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstaymuose, Lietuvos vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo koncepcijose:

– saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, tenkinti pagrindinius jo poreikius;

– sudaryti vaikui kuo palankiausias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus;

– skatinti vaiko savarankiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę.

Ugdomoji veikla įstaigoje vykdoma pagal ikimokyklinio ugdymo programą “Viskas, kas geriausia – vaikui”.

Darželyje funkcionuoja Mokytojų taryba, Darželio taryba, Metodinė taryba, savo veiklą vykdo Vaiko gerovės komisija.

Darželis priklauso nuo 2007 m. Kauno rajono sveikatos stiprinimo mokyklų tinklui ir nuo 2017 m. Eko mokyklų tinklui.

Lapių lopšelio-darželio veikla yra grindžiama šiais veiklą reglamentuojančiais dokumentais: lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, strateginiu planu, metų veiklos planu, pereiginiais aprašais. Metų pabaigoje ruošiamas įstaigos veiklos sąvadas, atsiskaitoma savivaldos institucijų posėdžiuose.

 

Ikimokyklinio ugdymo programa “Viskas, kas geriausia – vaikui”

Itraukties-link.-Ka-turi-zinoti-mokykla.