Menu Close

Projektas „VELYKOS PAVASARĮ ŽADINS“

Prasidėjo antra nuotolinio ugdymo savaitė, balandžio 6 – 10 d. Praeita savaitė buvo nereali, nes visa darželio bendruomenė įsitraukė į šį ugdymą ir atsiuntė savo grupių mokytojoms begalę nuotraukų apie vykdytas veiklas. Laikas bėga ir artėja pavasario šventė VELYKOS, kuri skirta ne tik margučiams marginti.Bet yra daug veiklos kuri parsideda pavasarį, todėl šiems pokyčiams užfiksuoti  suplanavome savaitės projektą “Velykos pavasarį žadins”

 

/app/webroot/files/ProjektasVeleykos-pavasaris.pdf

O kaip seksis bendrauti su ugdytiniais ir jų tėvelais sekite mūsų darželio tinklapių nuotraukų albumą.

Direktorės pavaduotoja ugdymui O.Černiauskienė

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.