Menu Close

Nuotolinis ugdymas. Projektas “Kuriu mandalas”

Kovo 30 d. darželyje prasidėjo nuotolinis ugdymas. Mokytojos planuoja projektines savaites, kurių tikslus, uždavinius ir planus su siūlomomis veiklomis kiekvienai dienai išsiuntinėjo tėveliams ir pakvietė su vaikais atlikti užduotėles.

Kovo 30 d – balandžio 3 d. projektas “Kuriu mandalas” 

Apie veiklų refleksiją žiūrekite 2020 nuotraukų albume “Kuriu mandalas”.

Dėkojame visai darželio bendruomenei taip gražiai įsitraukusiai į Nuotolinį ugdymą arbą Ugdymą kitaip

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui O.Černiauskienė

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.