Menu Close

Ugdymas pasitelkiant kitų sričių specialistus

Lapkričio 3 ir 4 dienomis ikimokyklinio ugdymo mokytoja Evelina Židanavičienė organizavo ugdymo veiklą „Pelėdžiukai” – lytėjimo pojūčių tobulinimą, kuris teikia labai daug gerų emocijų vaikams.

Edukaciją pravedė Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos keramikos būrelio vadovė Vanda Bartkevičienė.

Smagiai pelėdžiukus lipdė „Smarkučių”, „Greitučių”ir „Gudručių” grupių vaikai.

Ačiū šių grupių mokytojoms Rimai Kilinskienei, Ingai Baronienei už aktyvų dalyvavimą.

VAIKŲ ATVEDIMO (PAĖMIMO Į NAMUS)

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Atvedant vaiką (-us) į lopšelį-darželį (toliau – darželis) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, t.y. veido kaukę, respiratorių ar kitas apsaugos priemones ir pirštines.

2. Įeiti į darželį galima, tik paskambinus grupės telefonu (jis nurodytas ant lauko durų) ir gavus ikimokyklinio ugdymo mokytojos leidimą įeiti.

3. Jei prie įėjimo į darželį yra daugiau laukiančiųjų, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir nesibūriuoti daugiau negu 5 asmenims.

4. Įėjus į darželį dezinfekuoti rankas.

5. Rūbinėlėje nurengus vaiką palaukti, kol ikimokyklinio ugdymo mokytoja pamatuos jam temperatūrą ir įsitikins, kad nėra jokių kitų peršalimo ligų požymių (slogos, kosėjimo ir t.t.).

6. Pirmą kartą ateinant į darželį (po karantino) būtina pasirašytinai susipažinti su „Būtinosios sąlygos tėvams“ ir šį pasirašytą dokumentą pristatyti ikimokyklinio ugdymo mokytojai (pridedamas priedas, 1 lapas).

7. Atsiimant vaiką iš darželio, jei jis yra grupėje, laikytis tokios pačios saugios tvarkos (temperatūra nebus tikrinama).

8. Draudžiama vaikams neštis bet kokius žaislus, daiktus ar maisto produktus į ugdymo įstaigą.